Bohužiaľ došlo časom Naším vlastným pričinením k preťaženiu GS žiadateľmi

a ten odmietol ďalej takto fungovať.

V spolupráci s GM Rocketom sme ho ale dokázali priviesť späť k životu.

Za jeho prácu a ochotu sme mu veľmi vďačný.

Bohužiaľ vedľajším efektom bolo vyhodenie množstva postáv a členov z GS.

Postavy, ktoré boli vyhodené budú prijaté späť a poplatok uhradí guilda.