Kodex

1)      Dodržujeme pravidla Dark Paradise

2)      Ctíme pravidla slušného chování

3)      Je zakázáno zabíjet guildovní spoluhráče (Blue vs Blue)

4)      Guildovní informace jsou jejím tajemstvím

5)      Respektujeme ženy jako bytosti nám rovné

 

Dělení Lootu

-        Výtěžek dražby z dungeonu Ratman Mines 2 přísluší guildě

-        Metodu dělení určuje Leader výpravy

-       Gilda má právo dražit itemy jako účastníci dungu

-        Guildě propadá

o   Klic do Tajuplne jeskyne

o   Prastary kamenny klic

o   Elemental Plane Key

o  LvL 5 Mapa - guilda za ní přidává do lootu 250k

 

Pokuty

-        Zabití člena - 250k

-     Zpoždění na dung - 250k

-     Nedostatečný eqip - 250k

-     Nevhodné tělesné projevy - 250k

-     Neomluvená neúčast na dung - 500k