Hodnosti

Guild Master     - ten jež vede naši cestu

Člen rady          - ten jež tvoří aktuální pravidla pro chod guildy

Elitní Člen         - ten jež prokázal svoji chrabrost na bojišti i mimo něj

Člen                  - ten jež získal naší úctu a důvěru

Adept                - ten, který je na cestě mezi nás

Žadatel              - ten, který dostal příležitost prokázat své kvality

 

Funkce

Adept Master    - první kontaktní osoba pro adepty a žadatele, řeší jejich problémy a trápení

Pokladník          - správce guildovního majetku

Web Admin       - zodpovídá za web aktuálnost a funkčnost

Kronikář            - zapisuje všechny podstatné události na web

Forum Admin    - spravuje forum, přiděluje přístupy