Povyšovali sme na adeptov Jamma, Pika a Depku.

Zároveň na členov Groma a Godsworda.

Všetko dobre chlapci, len tak ďalej...

Krátke video z krstu:

https://www.youtube.com/watch?v=_FLuzcd03fo